• HRS News

Sa Pagluha ni Langit


ni Sir Kid


Asul at puti,

Sa malawak na langit.

Isang blankong espayo,

Markado’t

puno ng kagandahang iginuhit.

Naryan si araw

Tila’y may sinasambit,

Langit raw ay pagmasdan

Mamangha sa kanyang rikit.


Ngayon nama’y

Abo’t kulimlim.

Nakayakap kay araw itong telang itim.

Tinabunan,

naitago ang paghihirap na sambit.

Ngunit itago ma’y bubuhos, takpa’t itago man nang pilit.


Wari’y nagluluksang nakangiting mga mata,

Nakamaskara ngunit batid ang Bigat na dama’t

Kay tagal ng dala dala.

Sa pagbuhos ng hinagpis

At kalungkutang kay tagal tiniis,

Karikta’y di mahagilap

Lumuha na si Langit!


Ang asul na di masilip

Ang blankong espasyong may takip

Sana’y muling makita ko ang rikit

Sa paghupa ng sakit

Sa pagLUHA NI LANGIT.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Kahel