• HRS News

Para sa sundalo


by Harold Clavite


Nakakapanghina, nakakapanglambot ang kahindik-hindik na pangyayari


Mga pagsabog na ikinamatay at ikinasugat ng marami


Dahilan ng pagkamuhi at maaaring pagkasawi ng alab at mithi


At paulit ulit na ito, kailan titigil ito — hangga’t may naghihirap, hangga’t may naliligaw ang landas


Huwag kang mabigo at hindi ka susuko


Ayos lang masaktan para sa kabarong lumisan


Umiyak ka, dadamayan kita.. mas marami ang sumusuporta


Manatili kang malakas


Dahil ikaw ang aming lakas at ng buong bansang Pilipinas.

6 views0 comments