• HRS News

OFFICIAL STATEMENT: Office of the Mayor, Kauswagan, Lanao del Norte


STATEMENT OF HON. ROMMEL C. ARNADO

Municipal Mayor

Kuswagan, Lanao del Norte

21 March 2020 Mga minahal kong Kauswaganon: Niining milabay nga pipila ka adlaw, atong nakita ang usa sa pinakadakong suliran nga giatubang dili lamang sa mga Pilipinhong komunidad kundili sa tibuok kalibutan. Daghan nag ingon nga kining atong problemang gisagubang karon susama sa mga makita lang nato sa pelikula. Daw imposible nga mahitabo sa atong mga lungsoranon ug nihit kaayo nga panghitabo apan paspas kaayo ang progreso. Niining maong problema sa coronavirus nga nahimong hinungdan sa paspas nga pagkalat sa COVID-19 disease, nahimutang sa kalit nga pagsulay ang atong nasud ug ang atong lokal nga pangagamhanan. Pipila ka adlaw pa lang ang milabay, pero mura kitag nahiagum na sa pag responde, pagpangandam ug pag atiman sa atong pangagamhanan nga daw pipila ka bulan na ang milabay. Nakita nako ang dedikasyon sa kadaghanan sa atong mga lideres sa komunidad lakip ang mga empleyado, opisyal, mga organisasyon, ug uban pang sector. Nakita nako ang kaabtik ug ang tinuuray nga pag serbisyo sa atong mga kauban. Sa pagkakaron, maayo natong pagkaplastar sa atong prevention, mitigation ug response teams ug daku kaayo ang akong pasalamat sa makanunayon ug kinasing-kasing nga pagserbisyo niining atong mga opisyales ug empleyado sa kabarangayan, munisipyo ug tibuok lungsod. Naipakita nato ang pakighiusa— nga sa taliwala sa kahadlok ug kalisod, mahimo gyud diay kitang kusgan kung magtinabangay kitang tanan. Sa atong pakighiusa ug pagtinabangay, wala gihapoy maski isang COVID-19 case sa lungsod sa Kauswagan! Padayon ang pagpaningkamot sa atong mga barangay health emergency response teams o BHERTs. Padayon ang koordinasyon sa atong Medical personnel uban sa infection control team ngadto sa probinsiya Lanao del Norte ug sa Department of Health. Padayon ang atong paghatag ug mando ug giya sa atong mga frontline workers ug niining pontuha, gipasalamatan ko ang tanan sa inyong tinuuray nga pag serbisyo. Sa pagpadayon sa atong pakigbisog, una gihapon sa atong prioridad ang “public health and safety.” Busa gihangyo ko ang tanan sa pagpadayon sa pagsabot niining mga lakang nga atong ginahimo aron ma protektahan ang atong komunidad. Niining umaabot nga Abril, mag celebrate kita sa atong fiesta ni senyor San Vicente lakip ang atong anibersaryo sa pagkahimugso sa atong lungsod. Dako kaayo ang atong pagpangandam ug sama sa mga nanglabayng tuig, masadya, malipayon ug “unforgettable” ang atong gipangandaman nga aktibidadis alang sa atong katawhan. Apan tungod niining mga panghitabo ug isip pagsunod sa direktiba sa nasyonal nga pangagamhanan, akong gihangyo ang tanan sa pagsabot nga kinahanglan nato ipagpaliban o i-suspendi ang maong celebrasyon sa Hugyaw sa Kadagatan Festival. Tungod kay dili kita makakuha ug permiso nga mag organisa ug mga dagkong aktibidades sa Publiko, kinahanglan ma kansela sa pagkakaron ang atong pagpangandam. Kini kinihanglan alang sa kaluwasan sa tanan ug gipangayo ko ang inyong pagsabot. Ang akong opisina maghimo ug announcement sa labing madali nga panahon kung adunay dugang impormasyon kabahin niini. Sa makausa pa, gihangyo ko ang inyong pagsabot ug kooperasyon. Ug nanalangin ako nga ang atong patron padayon nga magbantay kanato ug sa atong komunidad. Mangamuyo kitang tanan sa labawng makagagahum nga malampasan nato kining dakong pagsulay sa katawhan sa labing dali nga panahon. Niining panahon sa pagsulay, magkahiusa kita ug sa makusog nga tingog ug lakang, atong malampasan kining maong delubyo alang sa seguridad ug kaluwasan sa atong katawhan, komunidad, lungsod ug nasud nga Pilipinas. Sikad pa Kauswagan! Uswag Kauswaganon! Daghang salamat, ROMMEL C. ARNADO

12 views0 comments