• HRS News

Labor Day message from Mayor Rommel Arnado


LABOR DAY MESSAGE — MAYOR ROMMEL C. ARNADO (Kauswagan, Lanao del Norte)

1 May 2021


Ang Labor Day ginasaulog isip adlaw sa paghinumdum sa mga kalisud nga nahiaguman sa atong mga kaigsoonang laborer o mga trabahante niadtong unang panahon.


Tungod sa mga pag antos nga ilang giatubang sama sa dose ka oras kada adlaw nga pagtrabaho ug pito ka adlaw nga trabaho sa usa ka semana, nagpahigayon ug usa ka dakong panagtipon pinaagi sa ‘strike’ ang mga trabahante o manggagawa sa Manila niadtong May 1, 1913.


Sa paglabay sa 108 ka tuig, ania kita karon mga Pilipinhong komunidad nga nagtagamtam niining dakong kausaban sa pagpanarbaho diin suportado ang atong mga panginahanglan sa atong gobyerno. Aduna gihapon mga kalisod apan daku na kaayo ang kausaban niini kumpara niadtong unang panahon.


Apan karon niining panahon sa krisis tungod niining pandemya, atong makita ang kalisod sa kahimtang sa komunidad. Tungod niining public health crisis, nahimong mas bug-at ang pang adlaw adlaw nga gimbuhaton sa atong mga trabahante. Apan sa likod niining tumang kalisod, padayon kitang nagbarog. Napakita nato sa kadaghanan ang atong kakusgan Ug katakos.


Kung dili tungod sa kakugi, pagpasensya ug pagpaningkamot sa atong mga trabahante sa nagkalain laing industriya, Dili kita makabarog nga sama niini.


Busa karong Labor Day, angay lamang nga pasalamatan sila ug hinumduman Ang ilang dakong kontribusyon sa atong komunidad.


Daghang salamat kaninyo. Mabuhay Ang manggagawang Pilipino!

Sikad pa Kauswagan!


Rommel C. Arnado

Municipal Mayor

Kauswagan, Lanao del Norte

21 views0 comments