• HRS News

Hukbo


ni Sir Kid


Takot

Buhat ng bawat putok


Kaba

sa bawat apak ng bota


Pagod

Sa milya milyang Distansya


At pagpikit

Sa bawat dasal na sana’y may bukas pa.


Ang taga-bantay,

Ay Patuloy.


Patuloy

Pagkat may pag-asa


Pag asa

Na bawat putok ay maging halakhak


At pag-asa

Na ang kaba’y maging pananabik


At pag-asa

Na bawat pagod ay magiging ligaya ng madla.

10 views0 comments